Kinesiologi

Birgitte Harms

Jeg har med indgående viden blandt flere forskellige test-former valgt Kinesiologien. Denne testmetode har en bredde og spændvidde som jeg ikke har fundet hos nogle andre . Samtidigt er det med Kinesiologi muligt ikke bare, at aflæse kroppens tilstand, men omgående at ændre og forbedre samme.

Kinesiologi betyder “Læren om bevægelse” og er en behandlingsmetode der kombinerer vestens viden om fysiologi og anatomi og østens viden om kroppens energisystemer. Kinesiologiens grundlæggende íde er, at enhver svækkelse af et organ er ledsaget af en specifik muskelsvaghed. Ved at teste forskellige musklers styrke/svaghed i forhold til en given situation eller et spørgsmål kan testen klarlægge psykisk eller fysisk stress, ubalancer og blokeringer i kroppens forskellige systemer. Det er således kroppen der fortæller behandleren, hvilke lidelser klienten har. Når energien i kroppen blokeres kan det komme til udtryk som sygdom eller ubehag.

Med Kinesiologi kan vi genskabe balance i kroppen.
Vi kan styrke livsenergien og hjælpe kroppen tilbage til harmonisk tilstand.

Har du spørgsmål til, hvorvidt jeg kan hjælpe dig?

Du får svar inden for 24 timer på hverdage!